Algemene Voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De Algemene Vervoerscondities 2002  (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam;
Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
De Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements- rechtbanken van Amsterdam en Rotterdam op 3 oktober 2006;
De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissmentsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam met uitsluiting van artikel 23;
De Nederlandse Opslagvoorwaarden gedeponeerd door FENEX op 15 november 1995 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank  te Rotterdam;
De Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te ‘s Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002;
De condities van de  Montreal Convention 1999 voor het transport van luchtvracht vervoerd onder de gecombineerde vervoer clausule zoals vermeld in Hoofdstuk IV, artikel 38.

Een kopie van de voorwaarden kunt u downloaden door te klikken op de betreffende link.