Disclaimer

Het eigendomsrecht van deze website behoort toe aan AST fresh BV. Ondanks onze zorgvuldige samenstelling van deze website is het niet uitgesloten dat de gepubliceerde informatie onvolledig of incorrect is. AST fresh BV accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade hieruit voortvloeiend. Ook accepteren we geen verantwoordelijkheid voor verkeerde interpretatie van de gepubliceerde informatie. Hyperlinks naar andere websites vallen buiten de verantwoording van AST fresh BV. Iedere mogelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan door voornoemde websites wordt daarom niet geaccepteerd. Op het gebruik van deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Copyright van de website en zijn inhoud ligt bij AST fresh BV.